นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ
โดย : ประเวศ วะสี

ปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยคือ ความยากจน และความอยุติธรรมในสังคม สังคมที่เข้มแข็งคือปัจัยชี้ขาดของงประเทศ

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock