พลังพลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
โดย : -

อุปสรรคสำคัญที่สุดของประเทศไทย ที่ไม่สามารถพัฒนาไปเป็นประเทศที่น่าอยู่  คือโครงสร้างอำนาจ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock