ค่ายอาสาห้องเรียนแห่งชีวิต
โดย : สสส

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท บางคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงจิตกรรมหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของงานอาสา หรือ กิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock