พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดย : กรมควบคุมโรค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเลี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากกระทบต่อผู้ดื่มโดยตรงยังมีผลกระทบกับคนรอบข้างด้วย เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดความรุนแรงการทำร้านร่างกาย

บรรณาธิการ 0 กรมควบคุม 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 12
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock