คู่มือการดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์
โดย : จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ สกาวรัตน์ เทพประสงค์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

โปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยมสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติดเป็นประโยชน์ต่อทีมสุขภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดสุราและสารเสพติดเพื่อลด ละ เลิกการใช้สุราและสารเสพติด

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ สื่อจาก สสส.
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock