คู่มือการบำบัดดูแลทางโทศัพท์สำหรับบุคลากรสุขภาพ
โดย : จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ สกาวรัตน์ เทพประสงค์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

การบำบัดดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดในชุมชน พัฒนาเป็นโปรแกรมการบำบัดดูแล เชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด โดยใช้วิธีการทดลองแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Trial) และพบว่าผู้ติดสุราและสารเสพติด สามารถลด ละ เลิกการใช้สุราและสารเสพติดได้ และไม่มีการกลับมารักษาซ้ำ

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock