แบบบันทึก โทรถาม ตามเยี่ยม สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์
โดย : จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ สกาวรัตน์ เทพประสงค์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

โปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยมสำหรับ สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติดเป็นประโยชน์ต่อทีมสุขภาพในการดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดสุราและสารเสพติดเพื่อ ลด ละ เลิกการใช้สุราและสารเสพติด รวมถึงลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลและเพื่อให้ผู้ติดสุรา และสารเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock