คู่มือผู้อบรม : หลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนสำหรับ บุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ
โดย : สสส

ปัญหาสารเสพติดโดยเฉพาะสารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน  มีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ระบบบริการสาธารณสุขจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้การดูแลบำบัดรักษา และติดตามอย่างมีคุณภาพ

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock