คู่มือ การดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ
โดย : จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์ ภรภัทร สิมะวงศ์ นพวรรณ อูปคำ หรรษา เศรษฐบุปผา

ใกล้บ้านสมานใจ เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสุขภาพในพื้นที่ชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยที่ติดสุรา

บรรณาธิการ 0 สสส. 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock