คู่มือการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล การเจริญตามรอยพระยุคลบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน
โดย : กรมอนามัย

อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดี และยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคน พึงได้รับเช่นเดียวกับการศึกษา ทั้งอาหารและโภชนาการและการศึกษาสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับ การพัฒนาคนและประเทศชาติ

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock