คู่มือจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โดย : กรมอนามัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ให้เด็กรู้จักการรวมกล่มกัน ทำงานรวมถึงฝึกการบริหารจัดการ การบันทึกบัญชี กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การจัดการเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock