แนวทางสู่ องค์กรต้นแบบไร้พุงและศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับหน่วยงานเอกชน
โดย : ชัยชนะ บุญสุวรรณ จรัญ สามิบัติ

แนวทางหนังสือนี้จัดทำขึ้นเป็นเอกสารแนะนำเบื้องต้นต่อหน่วยงานเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสุขภาพให้เป็น “องค์กรต้นแบบไร้พุง”และ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง” ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด และนำไปสู่ความมีสุขภาวะที่ดีของพนักงาน

บรรณาธิการ 0 ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล,กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock