คู่มือโภชนาการพระสงฆ์
โดย : สงฆ์ไทยไกลโรค

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความห่วงใยในสุขภาวะของพระสงฆ์ ได้เล็งเห็นปัญหาการเจ็บป่วย เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหมู่พระสงฆ์ จ

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock