คู่มือ การรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเมา เพิ่มสุข : ปฏิบัติการ พรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ” เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
โดย : ศวฉ.แอลกอฮอล์

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นวันพระใหญ่ที่เป็นสิริมงคล จึงมักเป็นช่วงที่หลาย ๆ คน ตั้งใจจะทำดีทั้งกายและใจ การลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำมา หรือใช้ช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีโดยมีเป้าหมายอาศัยช่วงเวลาเทศกาลการเข้าพรรษา 3 เดือนนั้น ในการชักชวนหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการงด ลด เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

บรรณาธิการ 0 สสส 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock