Run For Love 9th Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 9

Run For Love 9th Love is Sharing

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 9 

poster2

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีหัวใจอาสาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ และการแบ่งปันที่เป็นการฝึกฝนการมีหัวใจอาสาอย่างเป็นรูปธรรม

  • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • เริ่มสมัคร 19 พฤศจิกายน 2561 – 5 มกราคม 2562 หรือ เมื่อนักวิ่งสมัครเต็มจำนวน

กำหนดการ

  • 05.00 – 05.50 น. ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อรับเหรียญ)
  • 06.00 – 06.20 น. อบอุ่นร่างกาย
  • 06.30 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 กม.
  • 06.40 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 5 กม.
  • 06.45 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 1.7 กม. (เยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี) และ ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)

ประเภทการแข่งขัน

 1. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. Over All ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

*ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

2. วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. Over All ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

*ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3. วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. ชาย/หญิง ทุนการศึกษา ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล
4. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)
5. วิ่งทีม 10 คน 5 กม. จำนวน 3 รางวัล (ของรางวัลเป็นเสื้อ Finisher)

 

ค่าสมัคร

1. วิ่ง 10 กม. / 5 กม. / เดิน 1.5 กม. คนละ 500 บาท
2. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี คนละ 350 บาท
3. โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะ พ่อ แม่ และ ลูก เท่านั้น 1,200 บาท
*** ค่าจัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ 100 บาท***

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิหัวใจอาสา-โครงการ เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เลขที่บัญชี 043-274854-1

poster3

*** รับเสื้อในวันเสาร์ที่ 2ก.พ.62 เวลา 11.00-18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 3ก.พ.62 เวลา 4.45 น. ***

 

นักวิ่งสนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://www.vhf.or.th/

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิหัวใจอาสา
โทร. 02 318 3959, 085 900 0389, 087 010 0770
หรือ inbox มาที่ FB : Run for Love สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา