Site Visit “ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ Work – Life Balance

Site Visit “ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ Work – Life Balance

ภายใต้กิจกรรม “สานสัมพันธ์ SHARE HAPPY WORKPLACE COMMUNITY”

ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด

พบกับองค์กรต้นแบบด้าน HAPPY WORKPLACE

ที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จและมีผลงานโดดเด่น คือ Work – Life Balance

งานมีคุณค่า ทีมมีพลัง ลูกหลานพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้

 พี่เตย

พี่เตย 2

สนใจสมัครเข้าร่วม 

visit FBT

หรือ click

*** สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์แล้ว ไม่มาเข้าร่วม มูลนิธิฯ ขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1,000 บาทต่อท่าน ***

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมเดินทางไปเองที่บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด
38 หมู่ 6 ถนนฉลองกรุง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530

 

(แผนที่บริษัท)

fbt