การติดต่อขอสื่อ


ท่านสามารถขอสื่อความรู้Happy workplace ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วที่  —–> หัวข้อ “ขอสื่อ”


ขั้นตอนการขอสื่อ

  1.     เข้าหัวข้อ “ขอสื่อ”
  2.     เลือกหนังสือที่ต้องการ “หยิบใส่ตะกร้า”
  3.     อ่านรายละเอียดหนังสือและ ใส่เลข จำนวนที่ต้องการขอ (โดยเลือกได้ไม่เกิน 10 เล่ม)
  4.     เมื่อเลือกหนังสือตามที่ต้องการ คลิ๊กเลือกที่ รถเข็น (Cart)
  5.     กรอกรายละเอียดผู้ขอสื่อ และวัตถุประสงค์การใช้งาน
  6.     คลิ๊กส่งแบบฟอร์ม
  7.     รอรับอีเมล์ตอบกลับการอนุมัติเบิก
  8.     ศูนย์ Happy workplace center จัดส่งสื่อตามอนุมัติ ผ่านไปรษณีย์ไทย หรือ ให้ท่านเดินทางมารับเอง

ศูนย์ Happy Workpalce Center มีสื่อนิทรรศการ บริการให้ยืมฟรี แก่องค์กรที่สนใจ

กรุณาติดต่อ โทรศัพท์: 02-035-6311 หรือ อีเมล์ happy8workplace@gmail.com


Download แบบฟอร์มเบิกสื่อ


ตัวอย่างสื่อนิทรรศการ


BACK DROP


STANDY