The Blog

เฟอร์นิเจอร์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุขสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัว “โครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”

ขอเชิญร่วมฟังสัมนา Happy workplace วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้แนวคิดการเป็นองค์กรสุขภาวะ ผลักดันให้องค์กรหรือผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยก สกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ตามลิงค์ด้านล่างนี้คะ 👇👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTnVtM78B6PF4ffwqCbYYmkpf_BfUOyE7M0tY9EJEn5gvJdw/viewform