The Blog

SHAP 28 พ.ย. 62

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” รุ่นที่ 2

 

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสร้างสุขภาวะองค์กรให้กับผู้ประกอบการและพนักงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถานประกอบการ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ CLICK

หมายเหตุ :
1. ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพิจารณาใบสมัครของผู้ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
ตามเงื่อนไขเท่านั้น (บริษัทละไม่เกิน 5 ท่าน)
2. ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่อง Happy Workplace (สสส.) มาก่อน

🔻ฟรีทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รีบๆหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัด🔺️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางจุฬารัตน์ หิรัญรักษ์ Tel. 02- 202 – 4565 ,081-484-5192
นางสาววรารัตน์ เข็มผง Tel. 02-202-4548 , 081-641-6014…