The Blog

พี่เก๋ 2

ขอเรียนเชิญองค์กรเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาคีขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญองค์กรที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรต้นแบบด้าน Happy Workplace สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาคีขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครเพียง 12 บริษัท ระยะเวลาดำเนินโครงการปีที่ 1 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สนใจโทร 081-354-7330, 086-374-2522