ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ www.happy8workplace.com


ขั้นตอนที่ 1 สมัครสมาชิก

ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.happy8workplace.com เพื่อใช้บริการต่างๆจากเว็บไซต์ ได้แก่ ขอสื่อออนไลน์ ขอยืมบูท และขอวิทยากร โดยท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก CLICK


ขั้นตอนที่ 2 การใช้บริการ “ขอสื่อ” จากเว็บไซต์

  1. บริการขอสื่อ “หนังสือ” โดยท่านสามารถส่งฟอร์มแบบเพื่อขอหนังสือเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข ได้ที่นี่ CLICK โดยทางศูนย์ฯจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  2. บริการให้ยืม “สื่อนิทรรศการ” โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มและรายละเอียดเพื่อขอยืมบูทนิทรรศการ Backdrop จากศูนย์ Happy Workplace Center โดยศูนย์ฯจะไม่มีบริการจัดส่งและรับคืนบูทนิทรรศการ ดังนั้นผู้ยืมจะต้องเดินทางมารับและส่งคืนบูทด้วยตนเองหรือมีตัวแทนจากองค์กรของท่านมารับและส่งคืนแทน (ยืมบูทนิทรรศการได้ที่นี่ CLICK)
  3. บริการขอ “วิทยากร” โดยท่านต้องกรอกแบบฟอร์มและรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อให้ทางศูนย์ฯ ใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานกับท่านวิทยากรที่เหมาะสมกับกิจกรรมของท่าน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น ท่านจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับวิทยากรเอง (ขอวิทยากรได้ที่นี่ CLICK)

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามการใช้บริการฐานข้อมูล

หลังจากที่ท่านได้ใช้บริการจากทางเว็บไซต์จะมีเจ้าหน้าที่ส่งแบบประเมินให้ท่านช่วยกรอกข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการ หรือ CLICK ที่นี่เพื่อตอบแบบประเมิน


หมายเหตุ

หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ที่

อีเมล์ : happy8workplace@gmail.com

Line Official Account : @happy8workplace

โทรศัพท์ : 02-035-6311

มือถือ : 065-968-0131