The Blog

พี่ม่อน3

ประชาสัมพันธ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

 

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ”

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ 1 วัน

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพิจารณาใบสมัคร

ของผู้ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขเท่านั้น

รับสมัครบริษัทละ 5 ท่าน

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
CLICK

การสัมมนาครั้งนี้ ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รีบๆหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางจุฬารัตน์ หิรัญรักษ์ Tel. 02- 202 – 4565 ,081-484-5192
นางสาววรารัตน์ เข็มผง Tel. 02-202-4548 , 081-641-6014