อาคารมูลนิธิกองทุนไทย (Happy Workplace Center)

2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล์ : happy8workplace@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-035-6311

มือถือ : 065-968-0131