วิธีใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนพร้อมอัพเดทข่าวบัตรล่าสุด

ข่าวล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนสิทธิผ่านบัตร 2567

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคม 2567 สามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน โดยรายละเอียดการใช้งานเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่จะเริ่มใช้ในเดือนเมษายนมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านกันได้จากบทความนี้เลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2024

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรอบใหม่สามารถเช็คสิทธิได้ที่ 2 ช่องางก่อนเริ่มใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเช็คสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเช็คสิทธิผ่านหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเริ่มใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน ซึ่งเป็นรอบแรกของการใช้งานในปี 2567
วิธีใช้สิทธิผ่านบัตรในรอบแรกของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 2567
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการรับสิทธิในภายในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน ได้โดยมีวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ 1,565บาทต่อเดือน และสิทธิผ่านบัตรใช้จ่ายตามหมวดในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นหมวดเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน หมวดซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน หมวดค่าเดินทางรถสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน หรือหมวดเพื่อใช้จ่ายค่าไฟ 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และหมวดชำระค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 2567 ซึ่งเป็นรอบแรก

หากไม่สามารถมายืนยันรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนด้วยตนเองต้องทำอย่างไร

แน่นอนว่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน ที่เริ่มใช้ในรอบแรกนี้ จะมีกรณีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมายื่นยันสิทธิได้เช่นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ โดยการมอบอำนาจให้สมาชิกในครอบครัวทำเรื่องยืนยันให้ เพียงเตรียมบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน หนังสือมอบอำนาจที่สามารถดาวน์โหลดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากนั้นเซ็นรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร และบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ หากมีบัตรผู้พิการสามารถเตรียมมาด้วย เพื่อยืนยันรับสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดสำหรับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน
สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เพื่อเมื่อเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนเข้า จะได้รับวงเงินพร้อมใช้ เป็นไปตามมาตรการบัตรคนจนเดือนเมษายน 2567รอบแรก หากมีข้อสงสัยเรื่องเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังโทร 094-858-9794 หรือติดตามข่าวสารเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ไม่พลาดการใช้วงเงินที่ภาครัฐมอบให้

Scroll to Top