วิทยากร

#

ภาคีเครือข่าย

#

องค์กรต้นแบบ

#

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” รุ่นที่ 2

  กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสร้างสุขภาวะองค์กรให้กับผู้ประกอบการและพนักงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถานประกอบการ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ CLICK หมายเหตุ : 1. ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพิจารณาใบสมัครของผู้ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน ตามเงื่อนไขเท่านั้น (บริษัทละไม่เกิน 5 ท่าน) 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่อง Happy Workplace (สสส.) มาก่อน 🔻ฟรีทุกกิจกรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น …
Continue reading ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ

    ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเชิญชวนองค์กรภาคเอกชนที่สนใจสร้างเสริมคุณธรรมในองค์กร เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ต ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สนใจเข้าร่วม คลิกที่นี่  สอบถามเพิ่มเติม  โทร คุณรวิวรรณ : 095- 750-0120 ,คุณสิทธิพร : 084-139-8674

ประชาสัมพันธ์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

  กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ 1 วัน ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพิจารณาใบสมัคร ของผู้ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขเท่านั้น รับสมัครบริษัทละ 5 ท่าน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ CLICK การสัมมนาครั้งนี้ ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รีบๆหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางจุฬารัตน์ หิรัญรักษ์ Tel. 02- 202 – 4565 ,081-484-5192 นางสาววรารัตน์ เข็มผง Tel. 02-202-4548 , 081-641-6014