เชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิก ครอบครัว Happy Workplace

member

  เชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิก ครอบครัว Happy Workplace        ศูนย์ Happy workplace Center สสส. ได้เปิดให้ บุคคลหรือองค์กรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัว happy workplace   สามารถลงทะเบียน สมัครสมาชิก เพื่อร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา  โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ โดยเข้าไปที่ www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com แล้วเลือกหัวข้อ “สมัครสมาชิก”  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในเบื้องต้น      1.แจ้งข่าวสาร  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ happy workplace แจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน     2.แจ้งสื่่อความรู้ อัพเดตใหม่     3.สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ happy workplace     4.สิทธิ การดาวโหลดสื่อความรู้ และการติดต่อขอยืมสื่อประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ  สามารเข้าสมัครได้ที่   ตามภาพตัวอย่าง

Continue reading


สนับสนุน พรบ.บุหรี่

banner-tobacco

  ร่วมลงชื่อ สนับสนุน พรบ.บุหรี่  CLICK HERE ข้อเท็จจริง ทำไมประเทศไทยต้องมี พรบ.บุหรี่ ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เพื่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยทุกคน 1. ข้อเท็จจริง • กฎหมายบุหรี่ (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่)  ได้มีการบังคับใช้มากว่ายี่สิบปีแล้ว ในขณะที่บริษัทบุหรี่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาดใหม่ ๆ  รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด  ทำให้มีผู้เสพติดบุหรี่รายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง • ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบให้สอดคล้องกับอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  ขององค์การอนามัยโลก ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 179 รัฐภาคี ที่ต้องควบคุมการทำการตลาดของบริษัทบุหรี่ • จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2556  ลดลงจากปี พ.ศ.2534  เพียงเล็กน้อย  แต่แนวโน้มอัตราการสูบกลับสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและสตรี จากสถิติพบว่าเยาวชนไทย 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คนจะติดไปตลอดชีวิต และใน 3 คนที่เหลือ  ต้องสูบบุหรี่เฉลี่ย 20 ปีก่อนที่จะเลิกได้ 2. ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ • แก้ไขคำนิยามให้ทันกับกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ […]

Continue reading


เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ โดยนักธุรกิจไทย ครั้งที่ 1

เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ โดยนักธุรกิจไทย ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระยะทาง 2 ก.ม. และ 5 ก.ม.    ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 43   วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บัตรเข้าร่วมงาน 100 บาท พร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก (เมื่อผ่านเข้าเส้นชัย) จ ากัดเพียง 300 ท่าน วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในหมู่สมาชิกนักธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกาย เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลหลังจากหักค่าใช้จ่าย เงินที่ได้บริจาคการกุศลให้บ้านเด็กพิการซ้ าซ้อน กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 06.00-06.30 […]

Continue reading


(์NEW)การสัมมนา “การสร้างองค์กรแห่งความสุขและปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC”

การสัมมนา “การสร้างองค์กรแห่งความสุขและปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC” 20 มิถุนายน 2557 ณ.ห้อง Volume โรงแรม HIP Bangkok ถนนรัชดาภิเษก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม                                                      คุณมิ่งขวัญ 086-701-1208 DOWNLOAD:   ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม20-6-57 (1) กำหนดการ หนังสือเชิญ-Executive-AEC-28-5-57 (1)

Continue reading


(NEW)ข่าวดีสำหรับองค์กร เตรียมให้พร้อม พบกับกิจกรรม Happy workplace Forum 2014 ครั้งที่2

รายละเอียดรอติดตามกันนะครับ… สมัครลงทะเบียนฟรี….ทางนนไลน์เท่านนั้น (เริ่มเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2557 เป็นต้นไป   ตัวอย่าง ภาพบรรยากาศในครั้งที่1  

Continue reading


(์NEW)พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี และเสวนาพิเศษหัวข้อ “ถอดบทเรียนความสุขสู่การพัฒนาองค์กรคุณภาพด้วย HAPPY WORKPLACE”

พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี และเสวนาพิเศษหัวข้อ “ถอดบทเรียนความสุขสู่การพัฒนาองค์กรคุณภาพด้วย HAPPY WORKPLACE” ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม HCC และภาคีเครือข่าย โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ ให้องค์กรละไม่เกิน 4 ท่าน ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม คุณชุติกาญจน์ มือถือ 08-5647-9040 , คุณธัญญรัตน์ มือถือ 08-9119-5854 กำหนดการ วันที่ 25-6-57 ประทุมธานี แบบตอบรับ 25-6-57 ปทุม

Continue reading