สนับสนุน พรบ.บุหรี่

banner-tobacco

  ร่วมลงชื่อ สนับสนุน พรบ.บุหรี่  CLICK HERE ข้อเท็จจริง ทำไมประเทศไทยต้องมี พรบ.บุหรี่ ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เพื่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยทุกคน 1. ข้อเท็จจริง • กฎหมายบุหรี่ (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่)  ได้มีการบังคับใช้มากว่ายี่สิบปีแล้ว ในขณะที่บริษัทบุหรี่ได้พัฒนาเทคนิคการตลาดใหม่ ๆ  รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด  ทำให้มีผู้เสพติดบุหรี่รายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง • ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบให้สอดคล้องกับอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  ขององค์การอนามัยโลก ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 179 รัฐภาคี ที่ต้องควบคุมการทำการตลาดของบริษัทบุหรี่ • จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2556  ลดลงจากปี พ.ศ.2534  เพียงเล็กน้อย  แต่แนวโน้มอัตราการสูบกลับสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและสตรี จากสถิติพบว่าเยาวชนไทย 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คนจะติดไปตลอดชีวิต และใน 3 คนที่เหลือ  ต้องสูบบุหรี่เฉลี่ย 20 ปีก่อนที่จะเลิกได้ 2. ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ • แก้ไขคำนิยามให้ทันกับกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ […]

Continue reading


เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ โดยนักธุรกิจไทย ครั้งที่ 1

เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ โดยนักธุรกิจไทย ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระยะทาง 2 ก.ม. และ 5 ก.ม.    ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 43   วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 บัตรเข้าร่วมงาน 100 บาท พร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก (เมื่อผ่านเข้าเส้นชัย) จ ากัดเพียง 300 ท่าน วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในหมู่สมาชิกนักธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกาย เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลหลังจากหักค่าใช้จ่าย เงินที่ได้บริจาคการกุศลให้บ้านเด็กพิการซ้ าซ้อน กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 06.00-06.30 […]

Continue reading


(์NEW)การสัมมนา “การสร้างองค์กรแห่งความสุขและปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC”

การสัมมนา “การสร้างองค์กรแห่งความสุขและปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC” 20 มิถุนายน 2557 ณ.ห้อง Volume โรงแรม HIP Bangkok ถนนรัชดาภิเษก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม                                                      คุณมิ่งขวัญ 086-701-1208 DOWNLOAD:   ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม20-6-57 (1) กำหนดการ หนังสือเชิญ-Executive-AEC-28-5-57 (1)

Continue reading


(NEW)ข่าวดีสำหรับองค์กร เตรียมให้พร้อม พบกับกิจกรรม Happy workplace Forum 2014 ครั้งที่2

รายละเอียดรอติดตามกันนะครับ… สมัครลงทะเบียนฟรี….ทางนนไลน์เท่านนั้น (เริ่มเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2557 เป็นต้นไป   ตัวอย่าง ภาพบรรยากาศในครั้งที่1  

Continue reading


(์NEW)พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี และเสวนาพิเศษหัวข้อ “ถอดบทเรียนความสุขสู่การพัฒนาองค์กรคุณภาพด้วย HAPPY WORKPLACE”

พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบคุณภาพแห่งความสุขจังหวัดปทุมธานี และเสวนาพิเศษหัวข้อ “ถอดบทเรียนความสุขสู่การพัฒนาองค์กรคุณภาพด้วย HAPPY WORKPLACE” ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.ณ ห้องปทุมทิพย์ โรงแรมแมนฮัตตั้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม HCC และภาคีเครือข่าย โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ ให้องค์กรละไม่เกิน 4 ท่าน ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม คุณชุติกาญจน์ มือถือ 08-5647-9040 , คุณธัญญรัตน์ มือถือ 08-9119-5854 กำหนดการ วันที่ 25-6-57 ประทุมธานี แบบตอบรับ 25-6-57 ปทุม

Continue reading


ช่องทางติดต่อขอสื่อ Happy workplace

mix book

CLICK :  ติดต่อขอสื่อ    เลือกหนังสือ หรือสื่ออื่นๆที่สนใจ ส่งจดหมายขอเบิกสื่อตามแบบฟอร์ม มาที่ E-mail: thitapa.hwp@gmail.com หรือ maryland.cochranfirmcriminaldefense.com พร้อมที่อยู่ ในการจัดส่งหนังสือ เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งสื่อที่สามารถ อนุมัติให้ได้(เนื่องจาก ในstock มีจำนวนจำกัด) DOWNLOAD:แบบฟอร์มเบิกสื่อ

Continue reading


สสส.ปลุกร่วมวางฐานองค์กรแห่งความสุข

   สสส.ปลุกร่วมวางฐานองค์กรแห่งความสุข “สสส.-ฮาร์วาร์ด” ชวนสถานประกอบการ ร่วมคิดร่วมสร้างวางฐานองค์กรแห่งความสุข รับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีก 2 ทศวรรษ เน้นปั้นแรงงานคุณภาพ ยุทธศาสตร์พลังงานและเทคโนโลยี สร้างจุดแข็งประเทศ พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิตอล เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในงาน Happy Workplace Forum 2014 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาสถานประกอบการสู่บริบทอนาคตใน 2 ทศวรรษหน้า” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า สถานประกอบการทางธุรกิจเป็นแหล่งจ้างแรงงานกว่า 10 ล้านคน เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับอนาคต เพื่อเป็นเข็มทิศ และสร้างแผนงานระยะยาว ให้เกิดการทำงานเชิงรุก ซึ่งใน 2 ทศวรรษ เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนวัยแรงงานจะเริ่มลดลง เกิดการเข้าแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ทั้งการทดแทนหน่วยความจำมนุษย์ เพิ่มสมรรถภาพการทำงานที่มนุษย์ทำไม่ได้ ขณะที่โลกจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างรุนแรง เกิดสภาพบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสูงสุดขั้ว จะเกิดกฎกติกาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า บริการ ทำให้แรงงาน […]

Continue reading


กิจกรรมสัมมนา Happy Workplace Forum ครั้งที่1 “เส้นทางพัฒนาสถานประกอบการสู่บริบทอนาคตใน2ทศวรรษหน้า”

กิจกรรมสัมมนา Happy Workplace Forum ครั้งที่1 “เส้นทางพัฒนาสถานประกอบการสู่บริบทอนาคตใน2ทศวรรษหน้า” วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ ฟรี….  โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-718-1944 หรือ คุณกรพินธ์ 085-820-0068 DOWLOAD:  AGENDA แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม แบบตอบรับ Happy workplace 2014

Continue reading


การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อรองรับ AEC

“การสรางองคกรแหงความสุขและปลอดภัยเพื่อรองรับ AEC”  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ.หอง Volume โรงแรม HIP Bangkok ถนนรัชดาภิเษก   ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม อ.วศิน ครับ 08 1668 6851 หรือคุณเก๋ 08 1357 4046 Download:  หนังสือเชิญ-Executive-20มิย

Continue reading


พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการเป็ นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion’sHappiness Design)

PR เครื่องนุ่งห่ม

กําหนดการการแสดงผลงาน (Happy Work-Life Variety Show) ของ10 ต้นแบบองค์กรสุขภาวะใอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และพิธีเปิ ดโครงการส่งเสริมการเป็ นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion’sHappiness Design) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็ นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องน่งห่ม ุ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องน่งห่มไทย และสํานักงานกองท ุ ุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในวันพฤหัสบดีที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9:00 -16:00 น. ณ โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค DOWLOAD :กำหนดการการแสดงผลงาน (Happy Work-Life Variety

Continue reading