Happy SMEs 1

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ Happy SMEs 1
รายละเอียด

     หนังสือเล่มนี้ จะทำให้ท่านผู้อ่านทราบถึงแนวคิด และวิธีบริหารจัดการความสุขในองค์กรด้วย
การให้และมีโอกาสได้สัมผัสกับการได้รับที่เกินความคาดหมาย

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:34:01
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด