ร้อยความคิดสร้างสุของค์กร

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ร้อยความคิดสร้างสุของค์กร
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดและวิธีการการสร้างสุขขององค์กรในบริบทที่แตกต่างกัน องค์กรเหล่านี้จะมีวิธีการสร้างสุขอย่างไร หนังสือเล่มนี้ อาจจะเป็นแสงสว่างสำหรับสร้างสุขในองค์กรท่าน

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:35:59
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด