ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วย HAPPY WORKPLACE

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วย HAPPY WORKPLACE
รายละเอียด

เป็นหนังสือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วย  Happy  Workplace  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพคน  พัฒนาคุณภาพงาน  สร้างสังคมสันติสุข  และมีตัวอย่างขององค์กรต้นแบบที่นำแนวคิดการทำ  Happy  Workplace  เข้าไปใช้จริงและเกิดผลจริงในที่ทำงาน 

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ ภูชิสส์ ศรีเจริญ
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-15 12:33:36
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด