คุณภาพชีวิตการทำงานและความสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คุณภาพชีวิตการทำงานและความสุข
รายละเอียด

     หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความสุข รวมถึง ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานที่ผ่านมา ในหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำมาสู่การพัฒนาสร้างเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตและความสุข HAPPINOMETER

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-09-01 16:08:09
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด