การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งความสุข: แนวคิด และบทเรียนจากกรณีศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งความสุข: แนวคิด และบทเรียนจากกรณีศึกษา
รายละเอียด

  หนังสือเล่มนี้ เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของการด

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:40:33
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด