การพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ การพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
รายละเอียด

หนังสือ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร” นี้จึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย คนทำงานด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่จะสามารถน

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-10-16 13:35:43
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด