เครื่อข่าย ทหารสร้างสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ เครื่อข่าย ทหารสร้างสุข
รายละเอียด

     หนังสือ “เครือข่ายทหาร...สร้างสุข” นำเสนอแนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ทหารและประชาชน โดยถอดบทเรียนและสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติมาจากหน่วยงานต้นแบบของกองทัพไทย 4 แห่ง เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บทสังเคราะห์แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน และกรณีศึกษาของหน่วยงานต้นแบบทั้ง 4 แห่ง

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 10:27:13
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด