องค์กรแห่งความสุข ฉบับศูนย์เรียนรู้

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ องค์กรแห่งความสุข ฉบับศูนย์เรียนรู้
รายละเอียด
    หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกรอบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข และกรณuศึกษาการสร้างองค์กรแห่งความสุข  โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ การนำเสนอกรอบแนวคิดองค์หกรแห่งความสุขที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Happy poeple + Happy Home + Happy Teamwork
ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-09 10:38:34
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด