โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่นหัวข้อ : ทลายกำแพงความขัดแย้งมุ่งสู่วิถีแห่งองค์กรสุขภาวะ  

วิทยากร คุณอังคณา ภิญโญกุล
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี ( กิจกรรมสร้างสุข )

วันที่เพิ่ม : 2015-07-03 08:31:49