อุดรกระจกรถยนต์ (Udon Auto Glass) ธุรกิจ SMEs ขององค์กรต้นแบบ ที่มีแนวทางในการสร้างสุขให้กับบุคลากร ดำเนินรายการโดย คุณเทพกิจ , คุณยู้ เจ้าของลูกชิ้นปลาเยาวราช และ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล จากมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 

วันที่เพิ่ม : 2014-11-05 14:57:31