กิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และพื้นที่นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ
วันที่ 2017-12-12 , 2017-12-12
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญพบกับ กิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน

Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ” 

12 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 

9.00 น.        ลงทะเบียน

9.30 น.        กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ

                   โดยคุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

9.45 น.        บรรยายพิเศษแนวคิด “ความสุข 8 ประการ (Happy 8)”

                   โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและรองประธาน

                   และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด

                   ฝ่ายปฏิบัติการฮารด์ดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย

10.00 น.     ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

10.05 น.     ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างสมดุลความสุขตามหลักความสุข 8 ประการ

                  จากบุคคลสร้างแรงบันดาลใจ

                  โดยครอบครัวน้องเรไรรายวัน

                   และน้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ในฐานะผู้สำรวจความสุขคนไข้

                   ดำเนินรายการ โดย คุณเรวดี แซ่ตัน                    

10.35 น.     ร่วมรับฟังบรรยาย “องค์กรสุขภาวะต้นแบบ” โดย ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย

                   รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอช อุตสาหกรรม จำกัด

10.40 น.     ร่วมชมนิทรรศการหมุนเวียน “Happy 8 นิทรรศการความสุขไม่รู้จบ”

11.30 น.     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

****ฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ****

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร. 093-124-6914

E-mail : exhibition_team@thaihealth.or.th

สนใจสมัคร 

 

 

 

 

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 3 / 3
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1