จากวันวานถึงวันนี้ วิถีสู่ “ความสุข” ของ ซีพี ออลล์
โดย : - - CP ALL


     หนังสือเล่มนี้ ผู้จัดทำใช้เวลาถึง 3 ปีในการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของ 7-Eleven โดยมีความมุ่งหวังเพื่อจุดประกายการพัฒนาองค์กรและพนักงานให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความสุขของการได้แสดงและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • CSR
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด