9องค์กร 9ความคิด
โดย : นาย วรชัย รัตนดวงดา

เป็นหนังสือ รวบรวมแนวคิดการสร้างสุขในองค์กร จากทัศนของผู้บริหารในองค์กรชั้นนำของประเทศทั้ง 9 องค์กร

บรรณาธิการ 0 คำหอม ศรีนอก 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด