จัดการเงินจัดการสุข
โดย : ดร.วีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์

หนังสือ “จัดการเงิน จัดการสุข” เล่มนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำเครื่องมือสำหรับการจัดการหนี้ที่อาจเกิดขึ้นได้กับเราทุกคน พร้อมกับยกแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินที่ได้ผลจาก10 องค์กรต้นแบบที่มีแนวทางการบริหารจัดการเงินให้กับพนักงานอย่างดี ซึ่งหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยเป็นเข็มทิศให้กับท่านที่ไม่รู้จะ
เริ่มต้นจัดการกับปัญหาหนี้สินอย่างไรได้เป็นอย่างดี ถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าการจัดการหนี้สินนั้นเราควรจะทำอย่างไร และองค์กรสามารถสนับสนุนเราได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้ท่านแล้ว

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด