ครอบครัว Happy Workplace
โดย : Happy Worklace Center

หนังสือเล่ม นี้นำเสนอ ข้อมูลโครงการผู้รับทุนจาก สำนักเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร (สำนัก8) สสส. โดยสรุปข้อมูลโครงการ เพื่อเป็นสื่อ สำหรับโครงการต่างๆได้ทำความรู้จักกัน และนำไปใช้เพื่อประสานการทำงานระหว่างกันต่อไป

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-09-17 13:38:37
ประเภท
โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
ดาวโหลด