ชีวิตใหม่ไร้พุงเรื่อง(เล่า)จากคนเคยอ้วน
โดย : นลินี ฐิตะวรรณ, จารุวรรณ ชื่นชูศรี, ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล, พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

ไม่มีคำว่าเวลาออกกำลังกาย เพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน ผมก็เลยปั่นจักรยายมาทำงาน 
ก็เลยได้ออกกำลังทั้งเช้าและเย็น
 

บรรณาธิการ 0 วุฒินันท์ ชัยศรี 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock