เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา 2
โดย : มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มละครมะขามป้อม)

หนังสือบทบันทึกประสบการณ์การเดินทางของเยาวชน บนหนทางนักการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา 2 เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจะเป็นเยาวชน นักกิจกรรม หรือ ผู้ที่มีความสนใจจะใช้แนวทางของละคร เพื่อช่วยสะท้อนปัญญาให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะ

 

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ -
วันที่เพิ่ม 2019-01-30 10:03:22
ประเภท
โครงการ สื่อจาก สสส.
ดาวโหลด
ไม่มีใน Stock