กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้ยืมเงินคนพิการวันนี้สามารถลงทะเบียนได้เลย
รายได้
30,000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ
ไม่กำหนด
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท

กู้เงินคนพิการ สินเชื่อเพื่อผู้พิการในด้านการประกอบอาชีพ

ปัจจุบันทางภาครัฐได้ออกสินเชื่อเพื่อให้ผู้พิการได้มีความเท่าเทียม ส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีเงินทุนในประกอบอาชีพ โดยการออกสินเชื่อกู้เงินคนพิการ จากทางภาครัฐให้การสนับสนุน มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าสินเชื่อกู้ยืมเงินคนพิการประเภทนี้มีรายละเอียดที่มาอย่างไร

กู้เงินคนพิการคืออะไร มีความน่าสนใจแต่ไหนในปี 2024

เงินกู้คนพิการประเภทเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ที่เปิดให้ผู้พิการสมัครกู้เงินคนพิการ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สามารถทำเรื่องกู้ได้ทั้งผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ โดยไม่มีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย และไม่ต้องใช้เอกสารการค้ำประกันใด ๆ

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงินคนพิการรายละเอียดอย่างไร

สำหรับการกู้เงินคนพิการที่ทางภาครัฐจัดสรรให้ เป็นวงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาทผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการสามารถสมัครได้ โดยต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป รวมถึงต้องเป็นผู้มีที่อยู่อาศยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน รวมถึงเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน

เอกสารประกอบการกู้เงินคนพิการทั้งผู้กู้และผู้ดูแลผู้พิการรายละเอียดอย่างไร

  • เอกสารประกอบการขอกู้เงินคนพิการสำหรับผู้พิการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการ ทะเบียนบ้านทั้งแบบสำเนาและตัวจริง รวมถึงทำแผนที่การเดินทางไปยังที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระบุชื่อผู้ขอกู้
  • เอกสารประกอบการขอกู้เงินคนพิการสำหรับผู้ดูแลผู้พิการเตรียมหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลผู้พิการ และเอกสารใบรับรองจากแพทย์ว่าผู้พิการไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยระบุชื่อผู้ดูแลผู้พิการ

ขั้นตอนการกู้เงินคนพิการมีวิธีการอย่างไร

สำหรับผู้พิการที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้อย่างเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายเพียงลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลขอกู้สินเชื่อว่าเป็นผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ และระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล และระบบุแสดงเลขที่คำขอ เพื่อให้ผู้สมัครรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ และหากเป็นผู้ดูแลผู้พิการขอกู้ให้กรอกข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบการขอกู้เงินคนพิการที่ซ้ำซ้อน

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับข้อมูลกองทุนคนพิการจากทางภาครัฐที่ออกแบบสินเชื่อคนพิการปล่อยกู้เพื่อให้ผู้พิการได้กู้เงินคนพิการไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ หากมีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับโครงการกู้เงินคนพิการในปี 2567 ไม่ว่าจะเป็นวิธีการกู้เงินด่วน หรือข้อมูลการค้ำประกันรวมถึงระยะเวลาผ่อน สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ หรือสอบถามศูนย์คนพิการประจำจังหวัด

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

กู้เงินออนไลน์ธนาคารออมสินมีขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก
รายได้
30,000 บาทขึ้นไป
ร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ 4.2 ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงิน
สูงสุด 50,000 บาท
กู้เงินธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องใช้เอกสารค้ำประกัน
รายได้
7,500 บาทขึ้นไป
ร้อยละ
ต่ำสุดร้อยละ 4.75 ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top