ทำความรู้จักกับมูลนิธีช่วยปลดหนี้ พร้อมการลงทะเบียนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ทำความรู้จักกับมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบคืออะไร

ปี 2566/2023 นี้ใครที่ติดหนี้นอกระบบจะโดยความตั้งใจหรือเป็นเหตุสุดวิสัยและจำเป็นที่ไม่สามารถเลี่ยงได้จริง ๆ หรืออาจไม่ได้ตั้งใจก็ตามและไม่รู้จะหันไปพึ่งใครหาทางออกไม่ได้เกิดความเครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบและมิหนำซ้ำยังถูกคุกคามตามหนี้โหดอีก ต้องบอกว่าขอให้ตั้งสติและมองหาทางออกและยังมีมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบที่จะอยู่เคียงข้างกับทุกคนที่ติดหนี้นอกระบบ เราไปทำความรู้จักกับมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบกันว่าคืออะไร สำหรับมูลนิธิช่วยปลดหนี้นั้นได้เกิดขึ้นมาโดยเป็นความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่ต้องการจะร่วมปลดหนี้นอกระบบและหนี้ที่ไม่ใช่นอกระบบคู่ขนานไปกับโครงการปลดหนี้นอกระบบ

ของรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ตลอดจนให้คำปรึกษาและหาหนทางแก้ไขรวมไปถึงรายละเอียดของการเป็นหนี้ต่าง ๆ โดยสามารถที่จะเข้าร่วมพูดคุยปรึกษาได้กับมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบของมูลนิธิสุภา วงค์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ โทร. 081-776-3606

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้อีกนอกจากมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบ

และนอกจากมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบสุภา วงค์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้แล้ว เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้อีก ซึ่งในปี 2566/2023 นี้ก็เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบต่างให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือคนที่ติดหนี้นอกระบบนอกจากจะจัดโครงการปลดหนี้นอกระบบของรัฐบาลแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่รับเรื่องช่วยเหลือร้องทุกข์ให้ทุกคนที่เดือดร้อนกับการเป็นหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้สมัครเข้าร่วมโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมการปลดหนี้ได้ทั้งออนไลน์และที่หน่วยงานที่ร้องทุกข์ แม้ว่าจะยังไม่ใช่วิธีปลดหนี้นอกระบบได้แต่ก็สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของกระทรวงยุติธรรมโทร. 02-575-3344 หรือ 02-831-9888 ต่อ 1033, 1202 และนอกจากมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบยังมีสายด่วนหนี้นอกระบบ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนศูนย์ดำรงธรรมทั้งอำเภอและจังหวัดโทร.1567 และศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบโทร. 1359 อีกด้วย

การช่วยเหลือของภาครัฐและมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบ

สำหรับปี 2566/2023 นอกจากจะมีมูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้ที่เดินคู่ขนานไปกับองค์กรและหน่วยงานของภาครัฐแล้ว มูลนิธิช่วยปลดหนี้นอกระบบยังมีเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือโดยได้นำอาสาสมัครในการเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกอบรมและเข้าช่วยเหลือตลอดจนให้กำลังใจกับคนที่ติดหนี้นอกระบบ ไม่เพียงเท่านี้โครงการปลดหนี้นอกระบบของรัฐบาลยังให้การช่วยเหลือคนที่ไม่ต้องการเป็นหนี้นอกระบบโดยการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบได้เข้ามาสู่ระบบโดยให้เข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในระดับจังหวัดซึ่งเป็นสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์โดยอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ ซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐและจะได้ไม่ถูกตามหนี้โหดได้อีกและทำให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบนั่นเอง

Scroll to Top